Intro – Croatia

Intro – Croatia

Koliko puta ste čuli o toj maloj zemlji na Jadranu, znanoj po rajskim ljetima, čudesnom nogometnom timu, hrabrim, ali i dragim ljudima i bogatoj kulturnoj baštini? Puno puta? Nikada? Svakako